Gizlilik Politikası

RoboRehber.com’un hazırlamış olduğu işbu metin, 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlenen kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş ve yayınlanıştır. Sitemiz üzerinde herhangi bir ya da birden fazla kişisel bilgisini paylaşan kişiler, bu metinle bilgilendirilmişlerdir ve metnin içeriğini kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Siteye üye olan kullanıcıların mail adresleri, ip adresleri ve benzeri bilgileri site tarafından saklanabilir, kullanılabilir. Kullanıcılara ait “Cookie” (çerez)’ler çeşitli maksatlarla site tarafından saklanabilir ve işlenebilir. Kullanıcılar isterlerse kendi tarayıcıları üzerinden çerez gizleme işlemi yapabilirler. Sitede bulunan bütün haberler, analizler, video ve görsellerin tüm hakları siteye aittir. Sitenin yazılı izni olmadan bu içeriklerin herhangi biri farklı platformlarda kullanılamaz. Siteye ait içerikler sadece açık bir şekilde kaynak gösterilerek paylaşımı yapılabilir.

Sitede yapılan haberler, analiz, forum ve diğer paylaşımların hiç birisi yatırım tavsiyesi değildir. Bütün içerikler bilgi ve yorumdan ibarettir. Bu sözleşme ile birlikte, yatırım kararlarınızı alırken, sitedeki içeriklerden bağımsız olarak hareket ettiğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Yapacağınız yatırımlarda uğrayacağınız maddi zararlardan / karlardan RoboRehber.com sorumlu tutulamaz.

A) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Sebebi

RoboRehber.com sitemize erişim sağlayan kullanıcılarımızın kişisel verileri doğrudan doğruya işlenmemekte ve alınmamaktadır. Zaten sitemizin görüntülenebilmesi için kişisel verilerin paylaşımı zorunluluğu yoktur. Fakat sitemizdeki bazı özelliklerin kullanılması durumunda kullanıcıların ad, soyad, cinsiyet, yaş, eğitim gibi kişisel veriler talep edilebilmekte, bu veriler işlenebilmektedir. RoboRehber.com kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Ve 6. Maddeleriyle uyumlu şekilde şu amaçlar için işlemektedir:

 • Kişisel veriler ve iletişim verileri: Ad soyad, e-mail, telefon bilgileri sitemize kullanıcı kaydı amacıyla ve iletişim sağlanabilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.
 • Üyelik bilgileri: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, bulunulan il, eğitim durumu, mesleki bilgiler tarzı detaylar üye içi tanışma servislerinin yürütülmesi için saklanabilmektedir.
 • Site ve uygulama gezinim verileri, demografik veriler ve diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarının tanımlanması, iş geliştirme, iletişim ve pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinde istifade edilmektedir. Geliştirmelerle beraber kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet sağlamak için faydalanılmaktadır. Çünkü RoboRehber.com kullanıcılarına her zaman daha iyi kullanıcı deneyimi sunan, daha kullanışlı ve bilgi dolu bir site sunmayı amaçlamaktadır.
 • Ağ Bilgileri: Kullanıcıların sosyal ağ bilgilerinden, mevcut sosyal ağ hesaplarıyla siteye daha rahat erişim sağlayabilmeleri için yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda toplanan verilerin pazarlanması, iş geliştirmesi, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi içindir. Operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi ile beraber kullanıcı deneyimi arttırıp daima daha iyi hizmet sunmak amacıyla faydalanılmaktadır.

Kişisel veriler genel olarak yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlarda kullanılmaktadır. Bunlar dışında aşağıda belirttiğimiz hususlar kapsamında da veriler toplanabilmekte, daha iyi bir etkileşim ve iletişim sağlanması mümkün olmaktadır:

 • RoboRehber.com üyelerinin veya kullanıcılarının sorularını cevaplamak ve etkili bir müşteri hizmetleri deneyimi yaşatmak için veriler toplanabilmektedir.
 • RoboRehber.com üyelerine e-posta ile bülten göndermek veya bildirimlerde bulunmak için veriler kaydedilebilmektedir.
 • RoboRehber.com üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi verebilmek için verilerin toplanmasına başvurulabilmektedir.
 • RoboRehber.com üyeleriyle gerektiği hallerde iletişim kurabilmek için veriler toplanabilmektedir.
 • RoboRehber.com ya da iş birliği içerisinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapabilmek amacıyla veriler toplanabilmektedir.
 • RoboRehber.com olarak hiçbir zaman ulusal ve uluslararası hukuk dışına çıkmıyoruz. Kişisel verilerin alınması ve işlenmesi hususunda da hem iç hukuka hem de uluslararası hukuka tamamen uygun olarak yukarda verdiğimiz biçimde, sunduğumuz imkanlardan etkin bir biçimde yararlanılması için gerçekleştirilmektedir.

Kullanıcı adına üyelik oluşturulmasında, sosyal ağlar üzerinden RoboRehber.com sitemiz imkanlarından faydalanılması gibi amaçlarda istifade edilmektedir. Diğer taraftan çalışanlarımız açısından etkin bir personel yönetiminin sağlanması çalışan memnuniyetinin de tıpkı kullanıcı memnuniyeti gibi arttırılması için yapılmaktadır. Web sitemizle ticari ilişki içerisinde olan gerçek kişiler açısından da iş ilişkilerinin sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesinin sağlanması gayesiyle gerçekleştirilmektedir.

B) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

RoboRehber.com, kişisel verilerin toplanması için üçüncü kişilerden veri toplama hizmeti almamaktadır. Bu şekilde kendi bünyesine bir aktarım tercihinde de bulunmamaktadır. RoboRehber.com üzerindeki kişisel veriler, sosyal ağlarda verilen erişim izni üzerine erişimi mümkün olan verilerden, kullanıcılarımız tarafından doldurulan üyelik formlarından oluşmaktadır.

Muhtelif sözleşmeler ve formlar, çalışanlarca ibraz edilmiş ve özlük dosyalarında saklanan veriler de veri bankamıza katkı sağlamaktadır. Bir de iş ortaklarımız ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz paydaşlarımızca sunulan veriler toplanan verileri oluşturmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması yazılı ya da sözlü olabilir. Yine burada sayılan yöntemlere bağlı kalmaksızın elektronik ortamda ya da otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle de yapılabilmektedir. RoboRehber.com sitemize herhangi bir şekilde sunulan kişisel verilerin güncelliğinden ve doğruluğundan kişisel veri sahibi sorumludur. Bu yüzden çıkacak bütün ihtilaftan hukuki veya cezai sorumluluktan kişisel verinin sahibi sorumludur.

C) İşlenmiş Olan Kişisel Verilerin Aktarılması

RoboRehber.com olarak hukuka uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi iş ortaklarımız, grup şirketlerimiz ya da bahsettiğimiz mevzuatlar gereği resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Gerçek ya da tüzel kamu ve özel hukuku kişilere aktarılabilmekte, bunlar yurt içinde olabildiği gibi yurt dışında da olabilmektedir. Kişisel veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak ya da ilgili mevzuat gereğince yükümlülüklerimiz çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

D) Özel Nitelikli Kişisel Veriler

KVK Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrasında özel nitelikli kişisel verilere dair detaylara yer verilmektedir. Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin ayrımcılığa maruz kalabilmesine ya da mağdur olmasına sebep olabilecek nitelikteki bilgileri ifade eder. Kanun maddesinde kişilerin etnik kökenleri, ırkları, siyasi düşünceleri, dini, felsefi inancı, inançları özel nitelikli kişisel verilerdir. Yine kılık kıyafeti, vakıf, dernek ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, sağlığı, ceza mahkumiyeti, biyometrik ve genetik verileri, güvenlik tedbirleriyle alakalı veriler de özel nitelikli kişisel veriler dahilindedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar haricinde ilgilinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda RoboRehber.com tarafından bu tür kişiler veriler kanun gereği işlenmesi gereken durumlar haricinde işlenmez. İlgilinin açıkça rızası alınarak KVKK 6. Maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun biçimde işlenmekte, her şey kanun dahilinde olmaktadır.

E) Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

RoboRehber.com olarak kullanıcılarımızın haklarını korumak önceliğimizdir. Bu kapsamda doğrudan ya da dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak çeşitli haklarınız vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine dair değişikliklerin üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye hakkınız vardır. Anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı kişilere bildirilmesini isteme hakkınız yer almaktadır.
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahısları bilme hakkınız mevcuttur. Kişisel verilerinizin eksik ya da hatalı işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini talep etme hakkınız vardır.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi ve kullanılması nedeniyle zarar uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • İşlenmiş olan bilgilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi halinde kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkmış ise bu duruma itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

RoboRehber.com kişisel veri sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını yasalara uygun şekilde korumakta ve hizmetlerini geliştirmek için kanunların izin verdiği ölçüde yararlanmaktadır. Diğer taraftan RoboRehber.com sitemizde yer alan haberler, analizler ve diğer paylaşımlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bütün içeriklerimiz bilgi ve yorumlardan ibarettir. Kullanıcılarımız yatırım kararlarını alırken sitemiz içerisindeki içeriklerden bağımsız hareket ettiklerini kabul etmiş varsayılırlar. Yatırımlarında uğrayacakları maddi zarar ya da kardan RoboRehber.com sorumlu değildir.

To Top